Vår menighet


Moland menighet har som strategi og ønske: "Mer himmel på jord". Visjonen vår, "En plass for alle" skal være en inspirasjon som viser retning for det vi driver med i kirken.

Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.