Misjonsprosjektet


Moland menighet har valgt Norsk Misjonsselskap (NMS) sitt arbeid i Thailand som misjonsprosjekt.

 

 

Thailand blir ofte kalt "Smilets land" - og mange kan nok kjenne seg igjen i det om de har vært der på ferie.

Det er nesten 70 millioner innbyggere i landet, og ca 15 millioner av disse bor i storbyen Bangkok. Thailand betyr "det frie land", – og thaiene er stolte av at landet aldri har vært koloni. Landet grenser mot Malaysia i sør, Myanmar i vest og Laos og Kambodsja i øst, er veldig fruktbart og har lenge vært verdens største eksportør av ris. Etter Norge og Kina er Thailand verdens største eksportør av fisk. Rundt 94 prosent er buddhister, og bare 0,7 prosent er kristne.

NMS startet arbeidet sitt i Thailand for over 40 år siden, og er dermed godt etablert i landet. Her samarbeider de med Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand (ELCT) som ble en selvstendig kirke i 1994. Hovedkontoret er i Bangkok. Kirken har lite penger, og er avhengig av støtte. Arbeidet består i blant annet å støtte barn og unge for å gi dem en bedre start i livet og mulighet til å gå skole. Dette gjør de gjennom "Lovsangshjemmet", et barnehageprosjekt som drives i slummen av Bangkok der barna får et trygt sted å være på dagtid mens foreldrene arbeider. I tillegg drives et internat i Pibun (Nord-Øst i landet) for ungdommer fra fjellandsbyene som trenger et sted å bo mens de tar høyere utdanning.

"Nådehjemmet" er et hjem for unge, enslige, gravide jenter som ikke har noe sted å gjøre av seg. På Nådehjemmet i Bangkok får de undervisning om det å være mor og ha et spedbarn, bibelundervisning og hjelp til å planlegge fremtiden for seg selv og barnet sitt. Arbeidet drives av diakoniavdelingen i ELCT og støttes av NMS.

De siste årene har det også vært fokus på prosjektet "Use your talents", der kirkens medlemmer får utvikle sine talenter til det beste for kirken og lokalsamfunnet. I tillegg har satt i gang med jordbruksprosjekter, kafe og gjenbruksbutikk for å bli mer selvhjulpne. I fjellandsbyene har de startet opp med lørdagsklubber for barn og ungdom der de får høre bibelfortellinger, leke og ha aktiviteter sammen med venner. Dette er et trygt tilbud for barna mens foreldrene er ute og arbeider. Det drives også lekmannopplæring i stor stil, for at flere skal får mer kunnskap om kristendommen. Mange thaier ønsker mer informasjon om kristendommen, og det er ikke så mange utdannede prester i landet.

Dersom du ønsker mer informasjon om arbeidet i Thailand kan du sjekke ut NMS sine sider: https://nms.no/land/thailand/ . Her legges det jevnlig ut nyheter fra arbeidet. I tillegg anbefaler vi at du følger arbeidet "We make dreams come true" på Facebook. "We make dreams come true" er slagordet til diakoniavdelingen i Thailand, og det er virkelig det de gjør med arbeidet sitt: De gjør drømmer om til virkelighet.

Takk for at du er med på å støtte arbeidet!

(Alle bildene er tatt av Anne Storstein Haug, misjonær for NMS i Thailand)

Tilbake