Regjeringen oppfordrer oss til å holde avstand, bli hjemme og unngå treffe mange mennesker. Inntil videre gjelder følgende for kirkene i Arendal:

  • Kirkevergens kontor vil være stengt for publikum, men vil ha en minimumsbemanning i normal telefontid 10.00 – 14.00
  • Det åpnes for aktivitet og arrangementer for barn og unge under 20 år.
    Det forutsettes her at våre aktiviteter følger «trafikklyset» gjeldende for skoler og barnehager, jfr. oppdatert smittevernveileder
  • Det åpnes for nødvendige samlinger i kirkene med maks 10 tilstede (utover betjening), under forutsetning av at alle tilstede er bosatt i kommunen
  • Unntatt fra dette er begravelser og bisettelser, der allerede innførte retningslinjer videreføres (maks 50 tilstede)
  •  Det blir messefall for ordinære gudstjenestene inntil videre. Det er imidlertid åpent for å ha arrangement ute (maks 200 tilstede + medvirkende).

For enkel oversikt over hva som skjer i menighetene, gudstjenester, konserter, barne- og ungdomsarbeid mv, finnes det en smarttelefon-app som kan benyttes.  Denne gjør også påmelding til gudstjenester og andre antallsbegrensede arrangementer enklere.

Kirkens SOS trenger frivillige


Kan du tenke deg å bli frivillig medarbeider i Kirkens SOS i Agder?

Les mer

 

Kirkens SOS trenger frivillige


Kan du tenke deg å bli frivillig medarbeider i Kirkens SOS i Agder?

Les mer

 

Årsmøtedokumenter


Moland menighet planlegger å gjennomføre menighetens årsmøte digitalt i år.  Møtetidspunkt blir søndag 7. mars. kl. 18.00. Invitasjonen til årsmøtete blir lagt ut her på menigehtens hjemmeside.  Årsmelding og regnskap kan leses her

Les mer

 

Årsmøtedokumenter


Moland menighet planlegger å gjennomføre menighetens årsmøte digitalt i år.  Møtetidspunkt blir søndag 7. mars. kl. 18.00. Invitasjonen til årsmøtete blir lagt ut her på menigehtens hjemmeside.  Årsmelding og regnskap kan leses her

Les mer

 

Trefelling ved Flosta kirkegård


Arendal kirkelige fellesråd planlegger å ta ned 20 av de 47 grantrærne som er innenfor kirkegårdsmuren rundt Flosta kirkegård.

Les mer

 

Trefelling ved Flosta kirkegård


Arendal kirkelige fellesråd planlegger å ta ned 20 av de 47 grantrærne som er innenfor kirkegårdsmuren rundt Flosta kirkegård.

Les mer

 
 

Menighetstur til Havglimt

Velkommen til menighetsweekend sammen med Moland menighet! Vi ønsker å samle unge, gamle, familier og venner til en sosial helg!

Les mer

 

Konfirmasjonspåmelding

Nå kan du melde deg på som konfirmant i Moland menighet 2021.

Les mer

 

Misjonsprosjektet

Moland menighet har valgt Norsk Misjonsselskap (NMS) sitt arbeid i Thailand som misjonsprosjekt.  

Les mer