Givertjeneste


For å få til aktiviteter for barn og unge i Moland trengs det økonomisk forutsigbarhet.

Gavene fra faste givere er i så måte av uvurderlig verdi. Også alle engangsbeløp og gaver til andre formål sikrer et levende og givende menighetsarbeid.

 

Vil du bidra med et fast måndelig beløp til menighetens trosopplæring?

Opprett et månedelig trekk i banken din og kontakt menighetskontoret på e-post: moland.menighet@agderkirken.no eller tlf: 37 01 36 80.

Vi registerer da skattefradrag på trosopplæringsgavene dine (v/samtykke i lagring av personsopplysninger).

 

Moland menighets konto i Sparebanken Sør er: 2801.49.01703

 

Du kan også gi en gave på vipps til:

Menighetens arbeid vippsnr: 506869

Menighetsbladet vippsnr: 529339

Tilbygget Stokken vippsnr: 550892

Følg også med på hvilke vippsnr. som kommer opp under kollekten i kirken - da er du sikret at offeret går til riktig formål.

Og uansett i hvilken form du gir - skriv alltid hva du ønsker at gaven din skal skal gå til!

Gavene er til berikelse, oppmuntring og stor hjelp. Tusen takk!

(Grunnet administrasjonskostnader gir gaver på vipps foreløpig ikke skattefradrag.)

Tilbake