Nye tlf. nr. til Moland menighet


Moland menighetskontor har fått nye tlf. nr. 

 

 

De nye numrene er:

Sentralbord/sekretær: 37 06 11 11

Sokneprest: 37 06 11 12

Organist: 37 06 11 13

Menighetspedagog: 37 06 11 14

Tilbake