Resultat av valg til nytt menighetsråd 2023


Resultatet fra årets valg til nytt menighetsråd i Moland menighet er nå klart. Valgresultatet publiseres med forbehold om godkjenning i valgstyret/valgrådet. 

 

 

Nytt menighetsråd:

Beate Skeid Venås

Åge André Brømnes

Sunniva Fowels Holberg

Line Stiansen

Øystein Olsen Krogstad

Målfrid Kvåle

Hanne Berthelsen Ottersland

Kristen Bjormyr

Linda Borghild Skjulestad

Camilla Bjørgum Johansen

 

Varamedlemmer:

Helle Langerød

Anine Hofman Lindland

Sverre Bjørn Ledaal

Torill Time Eimind

Kari Olimstad Ramleth

 

Listen er offentliggjort på kirken.no

Tilbake