Moland menighetsråd


Moland menighetsråd er valgt for perioden 2019-2023

MEDLEMMER

Leder

Åge Andre Brømnes

Telefon: 975 03 483 
Send epostSend e-post

Nestleder

Kristen Bjormyr

Medlem

Beate Skeid Venås

Medlem

Hanne Berthelsen Ottersland

Medlem

Målfrid Kvåle

Medlem

Lena Tinghaug Kjenndalen

Medlem

Jens Martin Olsen

Medlem

Linda Borghild Skjulestad

Medlem

Sverre Bjørn Ledaal

Medlem

Tone Joten Slokvik

Sokneprest

Elin Ann Øvensen

 

VARAMEDLEMMER

Varamedlem

Kjersti Nag

Varamedlem

Bente Brekka

Varamedlem

Kari Olimstad Ramleth

Varamedlem

Ellen Stornes

Varamedlem

Egil Sundheim