Moland menighetsblad


Har du stoff til menighetsbladet?

Ta i så fall kontakt med redaksjonsmedlem Steinar Ostermann, mob. nr. 99 57 77 77.

Menighetsbladet tar også gjerne imot kommentarer, innspill, innlegg og synspunkter på den enkelte artikkel og på helheten av bladet.

 

Gi en gave til menighetsbladet:
Menighetsbladet kommer ut fire ganger i året og det er kjærkomment med en gave til bladet, da på
kontonummer: 2801.49.01703
eller vippsnummer: 529339
Husk å merk gaven med «Moland menighetsblad».

 

Under finnes de bladene vi har publisert online.