Moland menighetsblad


Har du stoff til menighetsbladet?

Ta i så fall kontakt med redaktør Kjartan Telle. E-post: kj-te@online.no Tlf: 480 23 563.

Menighetsbladet tar også gjerne imot kommentarer, innspill, innlegg og synspunkter på den enkelte artikkel og på helheten av bladet.

 

Gi en gave til menighetsbladet:
Menighetsbladet kommer ut fire ganger i året og det er kjærkomment med en gave til bladet, da på
kontonummer: 2801.49.01703
eller vippsnummer: 529339
Husk å merk gaven med «Moland menighetsblad».

 

Under finnes de bladene vi har publisert online.