Nominasjonskomitéens liste til nytt menighetsråd i Moland menighet


 

I forbindelse med høstens kirkevalg har nominasjonskomitéen i Moland menighet lagt frem følgende listeforslag som er godkjent av Moland menighetsråd:

 1. Åge André Brømnes f. 1983
 2. Hanne Berthelsen Ottersland f. 1966
 3. Kristen Bjormyr f. 1961
 4. Sunniva Fowels Holberg f. 1974
 5. Linda Borghild Skjulestad f. 1973
 6. Øystein Olsen Krogstad f. 1960
 7. Camilla Bjørgum Johansen f. 1978
 8. Sverre Bjørn Ledaal f. 1969
 9. Torill Time Eimind f. 1959
 10. Anine Hofman Lindland f. 1967
 11. Kari Olimstad Ramleth f. 1960
 12. Line Stiansen f. 1969
 13. Helle Langerød f. 1962
 14. Beate Skeid Venås f. 1966
 15. Målfrid Kvåle f. 1961

 

Tilbake