Gravferds-seremoni i kirken


Når du ønsker en kirkelig gravferdsseremoni

 

Å miste en av sine nærmeste er ofte en vanskelig og krevende opplevelse, samtidig som det er mange praktiske ting som må ordnes. 
   
Dette kan være forberedelse til gravferd, kontakt med gravferdsbyrå og prest, valg av gravsted osv.

 

Her er noen punkter som kan være til hjelp i denne sammenheng:
  1. Etter dødsfallet kan et gravferdsbyrå kontaktes. Det aller meste av det praktiske rundt dødsfall og gravferd er det mulig å ivareta selv, men mange finner det naturlig å benytte byråets tjenester til dette.
     
  2. Dersom et byrå benyttes, tar byrået kontakt med kirkevergens kontor for avtale av tid og sted for gravferden og gir beskjed til ansvarlig prest/organist/kirketjener. Byrået ivaretar også vanligvis nødvendig annonsering/kunngjøring og aktuell kontakt med offentlige myndigheter.
     
  3. I samtalen med forrettende prest vil alle spørsmål omkring gravferden kunne drøftes. Prestene har lang erfaring og stor menneskekunnskap og vil kunne gi god veiledning og hjelp i denne sammenheng. Pårørende vil sammen med presten kunne avtale hvordan gravferden skal forløpe, valg av salmer/bibeltekster/minneord/innslag av andre osv. Ansvarlig organist vil videre kunne bidra med gode råd når det gjelder valg av sanger og bruk av musikk.
     
  4. Når det gjelder valg av gravsted kan det være aktuelt å benytte en grav avdøde/familien allerede har festerett til eller det kan velges et nytt gravsted etter avtale med kirkevergen
 
  
Mer om gravferd finner du her..

Tilbake