Moland menighet > Voksne

aktiviteter for voksne i moland menighet

AMOS

Alle Molendinger synger! Velkommen til menighetens voksenkor!    Les mer...

LOGG

LOGG er Moland menighets treffsted for mannfolk. Det begynte med en dugnadsgjen...   Les mer...

amos

-Korsangere lever lengre og er gladere

Det sier dirigent for voksenkoret Amos, Øystein Krogstad, og hevder han har forskningen med seg.

AMOS, Austre Moland menighets sangkor, startet som et prosjektkor da Austre Moland kirke trengte noen til å synge på julekonserten i 2013. Det var såpass gøy at koret har fortsatt med øving en søndag i morgen.

Plass til flere

AMOS har rundt 30 medlemmer, men dirigent Øystein Krogstad poengterer at de har plass til flere.

-Korsangere lever lengre og er gladere! Det er det faktisk forsket på, hevder dirigenten.

-Vi er et av få kor som har to prester, skryter Krogstad, og viser til sogneprest i Grimstad Hjalmar Bjerga  og sogneprest Elin Ann Øvensen i Austre Moland.

Misjonsringen NMS Saltrød

Misjonsringen/ NMS / Saltrød, ble startet i 1982. Vi er 12-15 damer som kommer sammen hver første tirsdag i måneden. Kvinner i alle aldre er hjertelig velkomne. Vi holder til i 2 etg. I Stokken kirketilbygg. Fra kl.19.30- til ca. kl.22. Vi spiser sammen, har andakt, leser nytt fra misjonen og tar opp en kollekt. Vi er tilknyttet Norsk Misjonsselskap, NMS. Og vi støtter deres arbeid økonomisk ute i verden.For tiden støtter vi ett prosjekt på Madagaskar. Det går blant annet på opplæring i hygiene for jordmødrene og trygge forhold ved fødsler.

Alle er hjertelig velkommen.

Kontaktpersoner: Edith Slettebø, tlf 37030566,        Inger Rose Nilsen, tlf. 92294803

quiz

LOGG

LOGG er Moland menighets treffsted for mannfolk. Det begynte med en dugnadsgjeng i forbindelse med tilbygget til Stokken kirke. Siden ble det en støttegruppe for Liv Olsen, som drev et daghjem for barn utenfor byen Pontagrossa i Brasil. LOGG betyr Liv Olsens Glade Gutter, og etter at Liv kom hjem igjen, går vår støtte til drift av kirketilbygget og vennskapsmenigheten i Eger i Ungarn.

LOGG samles en torsdag i måneden til en enkel - men dyr - lunsj kl.11- 12.30/13. Vi prater om alt mulig, spiser godt, hører et gudsord, har forskjellige innslag og drar på tur på forsommeren.

Uansett vær og vind, treffes vi på LOGG og varmer oss i hverandres selskap. Det skal bli fint å dele opplevelser, historier, mat og penger til gode formål med hverandre.

 Ta gjerne med deg en kamerat, så bare forlenger vi bordet…

Hjertelig velkommen til alle mannfolk!