Moland menighetsråd 2018-2019

Leder
Åge Andre Brømnes
Telefon: 975 03 483;Send epost

Nesteder

Kristen Bjormyr

Medlem

Jostein Myhre

Medlem

Eli Lindland Bjornes

Medlem

Målfrid Kvåle

Medlem

Beate Skeid Venås

Medlem

Torjus Tvede

Medlem

Ole Kristian Herwell

Medlem

Liv Olsen Straume

Medlem

Marta Lisa Arnebø Vigsnes

Sokneprest

Elin Ann Øvensen

ansatte

Sokneprest
Bjørn Inge Holberg
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 37 01 36 820 Send epost

 

Sokneprest
Elin Ann Øvensen
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 37 01 36 80 Send epost

 

Porstiprest
Espen Robsahm Kjørven
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 415 77 267 Send epost

 

Kirketjener Austre Moland
Gerald Ottersland
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 975 37 003 Send epost

 

Menighetssekretær
Hanne Line Hvalby
Treffetid: Tirdag - torsdag
Telefon: 37 01 36 80 Send epost

 

Menighetspedagog
Liv Olsen Straume
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 37 01 36 84 Send epost

 

Kantor
Nina Irslinger
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 990 21 728 Send epost

 

Kirketjener Stokken
Siri Andersen
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 412 30 808 Send epost

 

Kirketjener Flosta
Terje de Groot
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 37 01 36 80 Send epost

 

 
Biorganist
Sunniva Fowels Holberg
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 414 62 183 Send epost

 

Kontakt

Moland menighet
Nesgt 13, 4810 Eydehavn
Telefon: 37 01 36 80
  Send e-post