moland menighetsråd 2018-2019

Leder
Åge Andre Brømnes
Austre Molandd
Telefon: 975 03 483;Send epost

 

Nesteder
Kristen Bjormyr
Stokken

 

Medlem
Beate Skeid Venås
Flosta

 

Medlem
Eli Lindland Bjornes
Austre Moland

 

Medlem
Jostein Myhre
Austre Moland

 

Medlem
Liv Olsen Straume
Stokken

 

Medlem
Marta Lisa Arnebø Vigsnes
Stokken

 

Medlem
Målfrid Kvåle
Flosta

 

Medlem
Ole Kristian Herwell
Stokken

 

Medlem
Siri Horn
Flosta

 

Medlem
Elin Ann Øvensen
Sokneprest

 

ansatte

Sokneprest
Bjørn Inge Holberg
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 37 01 36 820 Send epost

 

Sokneprest
Elin Ann Øvensen
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 37 01 36 80 Send epost

 

Porstiprest
Espen Robsahm Kjørven
Treffetid: etter avtale
Telefon: 415 77 267 Send epost

 

Kirketjener
Gerald Ottersland
Treffetid: etter avtale
Telefon: 975 37 003 Send epost

 

Menighetssekretær
Hanne Line Hvalby
Treffetid: tirdag - torsdag
Telefon: 37 01 36 80 Send epost

 

Menighetspedagog
Liv Olsen Straume
Treffetid: etter avtale
Telefon: 37 01 36 84 Send epost

 

Kantor
Nina Irslinger
Treffetid etter avtale
Telefon: 990 21 782 Send epost

 

Kirketjener
Siri Andersen
Treffetid: etter avtale
Telefon: 412 30 808 Send epost

 

Biorganist
Wilma Oldenkamp
Treffetid: etter avtale
Telefon: 905 35 231 Send epost

 

Kontakt

Moland menighet
Nesgt 13, 4810 Eydehavn
Telefon: 37 01 36 80
Send e-post